אישור סעיף 46 למס הכנסה

לעמותה יש אישור סעיף 46 לפקודת מס הכנסה: כלומר זיכוי מס בשל תרומה לעמותה/חברה לתועלת הציבור סעיף 46 לפקודת מס הכנסה מאפשר לתורם יחיד לקבל זיכוי מס בשיעור של עד…

להמשך קריאה אישור סעיף 46 למס הכנסה